Kategorija: Uradi sam

Ptičarnik

Priprema prostora za ptice

Ptice za uzgoj mogu se držati u kavezima ili volijerama. Vrste koje podnose hladnoću mogu biti držane u vanjskim volijerama ako postoji zaštitni prostor koji se ne smrzava.

Vanjske volijere moraju biti djelomično natkrivene, moraju imati prostor ...

Detaljnije...
Pomoć Pticama

Prehranjivanje Ptica

Zima vam pruža priliku da pomognete pticama da prežive, a sebi priuštite jedinstveno zadovoljstvo. Ptice možete hraniti od prvih mrazeva pa sve do proljećnog otopljavanja, krajem februara, i to visokokaloričnom hranom...

Detaljnije...
Izrada Kućica

Kućice za ptice

Vještacka gnijezda (kućice za gniježdenje) prije svega naseljavaju ptice koje gnijezde u dupljama, u drveću ili u pukotinama stijena...

Detaljnije...